ABC POPRAWNEJ WYMOWY
Izabela Wiatrowska

Logopeda dla dorosłych?
   Co to za pomysł, wszak do logopedy chodzą tylko dzieci!!!
   Ale czy na pewno?

Odpowiedz sobie na poniższe pytania:
 • Czy zdarza Ci się, że Twoi znajomi często proszą, byś coś powtórzył?
 • Czy od dziecka marzyłeś, by powiedzieć wierszyk o "Czarnej krowie w kropki bordo" ale brak "r" niemal całkowicie to uniemożliwiał?
 • Czy mówiąc "sz" lub "ż" słyszysz niepokojące gwizdy (czy wiesz, że mikrofon będzie drastycznie wzmacniał ten efekt)?
 • Czy zauważyłeś, że Twoje "s" podejrzanie sssssyczy? 
 • Czy zauważyłeś, że podczas mówienia Twój język atakuje przednie zęby, lub wręcz jest widoczny między zębami?
 • Czy planujesz korekcję zgryzu, a ortodonta poinformował Cię, że Twój język działa nieprawidłowo?
 • Czy masz problem z prowadzeniem rozmowy w miejscach hałaśliwych, a głośne mówienie Cię męczy?
 • Czy zdarza się, że mówisz końcówki zdań tak cicho, że trudno je usłyszeć?
 • Czy chcesz zostać aktorem, a nie masz pewności czy głoski wymawiasz w sposób perfekcyjny, a Twój głos Cię nie zawiedzie  na egzaminie wstępnym?
 • Czy jesteś obcokrajowcem i, pomimo że nauczyłeś się języka polskiego, wymowa głosek i wyrazów stanowi dla Ciebie poważne wyzwanie?
Jeżeli tak to pamiętaj, możesz sobie pomóc! Nigdy nie jest za późno. Zmienić to możesz w każdym wieku. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną i wspólnie zaczniemy pracę nad Twoją wymową.

Logopeda to nie jest tylko specjalista pracujący z dziećmi, to coraz częściej człowiek urzeczywistniający marzenie dorosłych ludzi, aby mówić pięknie i przykuwać bez reszty uwagę słuchacza.
Pamiętaj, wada wymowy może oddziaływać na Twoje życie codzienne, utrudniać zarówno życie zawodowe jak i prywatne. Poprawiając swoją wymowę, wpływasz na poprawę swojego wizerunku.
OFERTA

Diagnoza logopedyczna

45  min - 120 zł

 • badanie prawidłowości ułożenia języka w spoczynku i przy przełykaniu,
 • sprawdzenie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • ocena sposobu oddychania,
 • badanie prawidłowości wymowy głosek,
 • sprawdzenie emisji i nośności głosu,
 • ocena prawidłowości dykcji,
 • weryfikacja tempa wymowy,
 • sprawdzenie akcentu, intonacji, tempa i rytmu podczas czytania.

Korygowanie wad wymowy

45  min - 120 zł

 • rereania - nieprawidłowej artykulacji głoski "r",
 • seplenienia - nieprawidłowej artykulacji głosek "s", "z", "c", "dz", "sz", "ż", "cz", "dż", "ś", "ź", "ć", "dz",
 • międzyzębowości - wymawiania niektórych głosek z językiem między zębami,
 • nosowania - wymawiania głosek z nosowym zabarwieniem,
 • mowy bezdźwięcznej - braku umiejętności realizacji głosek dźwięcznych.

Warsztaty dykcyjne

45  min - 120 zł

 • ćwiczenia trudnych połączeń międzywyrazowych,
 • ćwiczenia zbitek spółgłoskowych,
 • ćwiczenia rozziewów,
 • ćwiczenia prawidłowej wymowy samogłosek nosowych,
 • ćwiczenia wymowy głoski "ł" w trudnych połączeniach.

Logopedia dla obcokrajowców

45  min - 120 zł

 • przybliżenie tajników polskiej wymowy,
 • praca nad właściwym brzmieniem polskich głosek i wyrazów.
 • poszerzenie słownictwa,
 • korekta obcego akcentu.

Warsztaty emisji głosu

45  min - 120 zł

 • ćwiczenia techniki prawidłowego oddychania,
 • ćwiczenia oddechowo - głosowe,
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • uaktywnienie rezonatorów, "artykulacja na maskę",
 • artykulacja samogłosek,
 • higiena głosu.

Logopedyczne wsparcie leczenia wad zgryzu

45  min - 120 zł

 • korekta ułożenia języka w spoczynku i w trakcie przełykania,
 • usprawnienie pracy mięśnia okrężnego ust,
 • usprawnienie pracy języka,
 • symetryzacja twarzy,
 • rozluźnienie stawu skroniowo - żuchwowego,
 • korekta nieprawidłowej pracy języka w trakcie wymawiania głosek.

Logopedia artystyczna

45  min - 120 zł

 • korygowanie wad wymowy,
 • ćwiczenia techniki prawidłowego oddychania,
 • ćwiczenia emisji i nośności głosu,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia odpowiedniego tempa wymowy,
 • ćwiczenia z tekstem: akcent, intonacja, tempo, rytm, artykulacja.