LOGOPEDA DLA DOROSŁYCH         Izabela Wiatrowska
 
Korygowanie wad wymowy
* rerania - nieprawidłowej artykulacji głoski "r",
* seplenienia - nieprawidłowej realizacji głosek "s", "z", "c", "dz", "sz", "ż", "cz", "dż", "ś", "ź", "ć", "dź",
* międzyzębowości - wymawiania niektórych głosek z językiem między zębami,
* nosowania - wymawiania wszystkich głosek z nosowym zabarwieniem,
* mowy bezdźwięcznej - braku umiejętności realizacji głosek dźwięcznych.
.
*****