LOGOPEDA DLA DOROSŁYCH         Izabela Wiatrowska
 
Prawidłowa dykcja
* ćwiczenia trudnych połączeń miedzywyrazowych,
* ćwiczenia  zbitek spółgłoskowych,
* ćwiczenia rozziewów.
*****