LOGOPEDA DLA DOROSŁYCH         Izabela Wiatrowska
 
Logopedia artystyczna
* korygowanie wad wymowy,
* ćwiczenia techniki prawidłowego oddychania,
* ćwiczenia emisji i nośności głosu,
* ćwiczenia dykcyjne,
* ćwiczenia odpowiedniego tempa mowy,
* ćwiczenia z tekstem: akcent, intonacja, tempo, rytm, artykulacja.
*****