LOGOPEDA DLA DOROSŁYCH         Izabela Wiatrowska
 
Logopedia dla obcokrajowców
* przybliżanie tajników polskiej wymowy,
* praca nad właściwym brzmieniem polskich głosek i wyrazów,
* korekta obcego akcentu.
*****