LOGOPEDA DLA DOROSŁYCH         Izabela Wiatrowska
 
Wykształcenie
*****
Studia magisterskie:
* Biologia na Uniwersytecie Warszawskim.
*****
Studia podyplomowe:
* Logopedia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
* Logopedia medialna w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.
*****
Dodatkowe szkolenia poszerzające wiedzę:
* Warsztaty emisji głosu i świadomego wpływania na jego brzmienie (z wykorzystaniem Techniki Aleksandra)
* Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia.
* Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia) - diagnoza i usprawnianie.
* Diagnoza i terapia afazji.  
*****